FİP; Fizyoterapistler arasında işbirliğini, iş imkanlarını, üyelerin rekabet gücünü, verimliliğini, kapasitesini ve sürekli eğitim merkezi ile fizyoterapi alanında mesleki kaliteyi arttırmayı esas alır.

MERAK EDİLEN

SORULAR-CEVAPLAR

FİP'in amaçları nelerdir?

Ülkemizin fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında gelişmiş ülkeler standardını yakalama ve aşma anlayışı içinde, fizyoterapi alanında yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeyi amaçlar. Fizyoterapistler arasında işbirliğini, iş imkanlarını, üyelerin rekabet gücünü, verimliliğini, kapasitesini ve sürekli eğitim merkezi ile fizyoterapi alanında mesleki kaliteyi arttırmayı esas alır.

Dernek, ulusal ve uluslararası alanlarda fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında standart sağlamayı ve bu uygulamaların marka haline gelmesini sağlayacak adımları atmak,

Türkiye’deki ve Dünyadaki sektörel gelişmeleri takip etmek, yayınlamak, toplantılar ve eğitim çalışmaları düzenlemek ve üyelerini bilgilendirmek, üniversiteler ve bilimsel kuruluşlar ile sektörel konularda iş birliği yapmak,

Üyelere ve sektördeki kuruluşlara değer katacak hizmet ve ürünler sunmaktır.

FİP'e kimler üye olabilir?

Asıl Üyeler:

5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda sayılan şartlara ek olarak lisans düzeyinde bir fakülte ya da yüksekokuldan fizik tedavi ve rehabilitasyon / fizyoterapi rehabilitasyon bölümünden mezun olmak ve derneğin iki asıl üyesi tarafından adaylığı desteklenenler ile fizik tedavi ve rehabilitasyon/fizyoterapi rehabilitasyon alanında ticari veya sınai faaliyette bulunmak ve beş asıl üyesi tarafından adaylığı desteklenenler derneğe üye olabilirler.

Fahri Üyeler:

Derneğin amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmekte yararlı olabilecek kişiler. Bu kişilerin derneğe kabulü için yönetim kurulu kararı gereklidir. Yönetim kurulu gerekli gördüğü takdirde bu kişilerin fahri üye olması için bu kişilere davette bulunabilir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile fahri üye olarak kabul edilebilir.