Fizyoterapi İş Geliştirme Platformu

Hedefler

FİP; Fizyoterapistler arasında işbirliğini, iş imkanlarını, üyelerin rekabet gücünü, verimliliğini, kapasitesini ve sürekli eğitim merkezi ile fizyoterapi alanında mesleki kaliteyi arttırmayı esas alır.

Sürekli Gelişim/Eğitim

Sürdürülebilir İşbirliği

Yüksek Kalite Standartları

Yenilikçi Ürün/Hizmet