Fizyoterapi İş Geliştirme Platformu

Manifestomuz

Fizyoterapi İş Geliştirme Platformu (FİP) olarak, fizyoterapi alanında öncü bir rol oynamak için yola çıktık!


Amacımız, ülkemizi fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında dünya standartlarının ötesine taşımak ve ulaşılacak bu öncü konumunu sürdürülebilir bir standarda ulaştırmaktır.


Kronik hastalıkların toplumdaki oranı her geçen yıl maalesef artmaktadır. Bu nedenle özellikle sağlığın korunması ve idamesi konusunda fizyoterapi alanında her geçen gün yeni yaklaşımlar, programlar, uygulamalar, sağlıklı yaşam sistemleri üzerine çalışmalar önem kazanmıştır. Bugün Türkiye'de ve dünyada fizyoterapistlerin çalışma alanları dikkate alındığında önümüzdeki 15-20 yılı ve sonraki yılları değerlendirdiğimizde kronik hastalıkların önlenmesi, halk sağlığı hizmetlerinin daha etkili olarak kullanılabilmesi, sağlıklı yaşlanma ve sağlıklı yaş alma süreçlerinin sağlanabilmesi için fizyoterapide yeni yeni birçok alanın ortaya çıkacağı bir gerçektir.


Bilişim sistemleri ile birlikte özellikle son yıllara dikkat ettiğimiz bir konu da sağlığın sadece sağlık hizmeti uygulayıcıları tarafından programlanan bir süreç olmadığı da net bir şekilde görülmektedir. Eskiden klasik olarak tanımlanan sağlık hizmeti sunucularının multidisipliner işbirliği yaklaşımları yerine günümüzde moleküler biyoloji ve genetikten, mimari düzenlemeler ve mühendisliğe, hayvancılıktan ziraat bilimine, felsefeden psikolojiye, sosyal bilimcilerden çevre düzenlemecilerine, hekimlerden din eğitimcilerine, öğretmenlerden ailelere kadar birçok birim ve disiplinin interdisipliner bir çalışma ile insan hayatına ve sağlığına sağlıklı dokunuşlar yapabileceğini net bir şekilde bilmekteyiz. Bu dahil de alanında yenilikçi uygulamaları, ürünleri ve yaklaşımları; bilişim ve AR-GE projelerini, üniversite ve özel sektör iş birlikteliklerini, yurt içi ve yurt dışı hastane ve hizmet uygulamalarını, ilgili satın almalarını, Tübitak destek ve projelerini, Ticaret odaları işbirlikleri, Kuluçka Merkezleri ile Bilgiyi Ticarileştirme Merkezleri (BTM) projelerini hayata geçirmek en önemli motivasyonumuz.


Fizyoterapistler arasında işbirliği yapmayı, iş imkanlarını arttırmayı, üyelerin rekabet gücünü, verimliliğini, kapasitesini ve sürekli eğitim merkezi ile fizyoterapi alanında mesleki kaliteyi arttırmak için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Sürekli eğitim ve bilgilendirme programları düzenleyerek üyelerimizin mesleki gelişimini ve ilerlemesini destekleyeceğiz.


FİP olarak üyelerimizle birlikte çeşitli projeleri hayata geçireceğiz. Sektörde öncü bir rol oynamak için üyelerimizle birlikte hareket edecek ve büyüyeceğiz.


Tüm fizyoterapistleri kendilerini geliştirmek ve mesleklerinde ilerlemek için bize katılmaya davet ediyoruz. Bizimle birlikte fizyoterapi alanında öncü bir rol oynayarak, sektörde yenilikçi uygulamalar hayata geçirerek fizyoterapi hizmetlerinin kalitesini birlikte arttıralım.


El birliği, güç birliği ve işbirliği ile fizyoterapi alanını daha ileriye taşımaya bizler hazırız, sen de hazır mısın?